Preview
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Cейтова В.Н., Таменова С.С. АГРАРЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ. Central Asian Economic Review. 2018;(5-6):287-294.

For citation:


Seytova V.N., Tamenova S.S. THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INNOVATION IN THE AGRARIAN SECTOR. Central Asian Economic Review. 2018;(5-6):287-294. (In Russ.)

Просмотров: 59


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2224-5561 (Print)